על אודות

בארבעת העשורים האחרונים מתקדמת ישראל בכמה מסלולים חברתיים-כלכליים שאינם בני קיימא. מערכת החינוך בישראל מדורגת באופן קבוע קרוב לתחתית בקרב המדינות המערביות, שיעורי העוני הם מהגבוהים בעולם המפותח, והמדינה חווה שיעורי בריחת מוחות שאין דומה להם. כאחד ממכוני המחקר המובילים בישראל, מציע מרכז טאוב לקובעי המדיניות ולכלל הציבור ממצאי מחקרים והצעות מדיניות בלתי תלויים, מקצועיים ומבוססי ראיות, במטרה להתמודד עם אתגרים אלו ולתמוך בשינוי הנחוץ כל כך במדיניות החברתית בישראל.

מרכז טאוב נוסד ב-1982 והוא מספק לקובעי המדיניות המובילים בישראל ולציבור הרחב פרספקטיבה מקצועית בנוגע לתמונה הכוללת, וכן הצעות למדיניות בתחומי הכלכלה והחברה. חמש תכניות המדיניות הרב תחומיות של המרכז בנושאי חינוך, עבודה, רווחה, בריאות וכלכלה מקבצות יחד חוקרים בולטים מהאקדמיה ומומחים מובילים בתחום המדיניות. יחד הם עורכים דיונים משותפים וניתוחים פורצי דרך בדבר אופיים, מקורם והיקפם של כמה מהאתגרים החמורים ביותר שהמדינה  מתמודדת עמם כיום – וגם בדבר פתרונותיהם.

מקצועיותו של מרכז טאוב ומעמדו הייחודי כגוף בלתי פוליטי ועצמאי הופכים אותו למקור מוערך ואמין

הפרסומים העיקריים של מרכז טאוב כוללים את "דוח מצב המדינה – חברה, כלכלה ומדיניות" מסדרת סינגר, ואת הפרסום החדש הנלווה אליו "תמונת מצב המדינה: תרשימים בנושאי חברה וכלכלה בישראל". פרסומים אלו נכתבים בשפה פשוטה וברורה וכוללים סקירה קלה להבנה של האתגרים החברתיים והכלכליים העיקריים שישראל עומדת מולם. כמו כן המרכז מפרסם מעת לעת את החדשון ע"ש רוסהנדלר ותקצירי מדיניות, הכוללים ניתוחים קצרים ומקצועיים של סוגיות עכשוויות. החוקרים, עמיתי המדיניות והמומחים של מרכז טאוב כותבים מסמכי מדיניות המתפרסמים ומופצים לקהל נרחב בישראל ובחו"ל. פרסומי המרכז נגישים לא עלות לכל המתעניין בכלכלה ובחברה בישראל.

מרכז טאוב חולק את ממצאי מחקריו עם מקבלי ההחלטות המובילים בישראל – לרבות שרים בכירים, חברי כנסת ואנשי סגל מקצועיים בכל הרמות, כלי התקשורת החשובים בישראל, ארגונים חברתיים וגורמים נוספים בישראל ומחוצה לה המתעניינים בעתיד המדינה. המרכז מסתמך על מגוון ערוצי תקשורת מסורתיים וחדשניים, לרבות פרסומים כתובים, הרצאות, פגישות אישיות, אירועים מיוחדים, כלי תקשורת בישראל ובעולם, סרטונים ומדיה חברתית, כדי לשלב את העובדות המרכזיות בדיונים מקומיים או בין-לאומיים על המדיניות בישראל. מקצועיותו של מרכז טאוב ומעמדו הייחודי כגוף בלתי פוליטי ועצמאי הופכים אותו למקור מוערך ואמין. קובעי מדיניות בולטים מכל רחבי הקשת הפוליטית מצטטים לעתים קרובות את ממצאי המחקר של מרכז טאוב ומתייעצים עם מומחיו.

נוסף לקשר עם קובעי המדיניות, מומחי המרכז מרצים בפני עמותות בעלות השפעה, מנהיגים חברתיים, סטודנטים, קרנות פילנתרופיות, פדרציות יהודיות וגורמים אחרים, כדי להבטיח כי עבודת השטח והפילנתרופיה יתבססו על הבנה מעמיקה של האתגרים וההזדמנויות שישראל עומדת מולם כיום, ולאפשר תגובה רבת השפעה בשטח. כמו כן מארח המרכז בכל שנה את הכנס הבין-לאומי ע"ש סינגר, העוסק בתחומי מדיניות מרכזיים, ואף עורך סימפוזיונים קטנים וממוקדים בנושאי מחקר ספציפיים.