כלכלה

כלכלה

עוני ואי שוויון בהכנסות קשורים קשר הדוק בקצב הצמיחה הכלכלית של המדינה. תכנית המדיניות בתחום הכלכלה בוחנת סוגיות אלו בפרספקטיבה קצרת טווח וארוכת טווח גם יחד, וכן בהקשר הבין-לאומי, ומדגישה את הגורמים העומדים מאחורי התוואים הכלכליים והחברתיים ארוכי הטווח שישראל צועדת בהם. המחקר בתחום זה עוסק בנושאים כמו פריון, תשתיות הון אנושי וחומרי, הוצאות ממשלתיות, סדרי עדיפויות ושקיפות, עלות המחיה, כלכלה שחורה ושוקי אשראי.

 

עמיתי תכנית המדיניות בתחום הכלכלה כוללים חוקרים אקדמיים מובילים, בעלי תפקידים בכירים לשעבר במשרדים ממשלתיים – לרבות מנכ"לים בדימוס של משרד האוצר – ואנשי מקצוע בכירים מבנק ישראל והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. חלק מעמיתי מרכז טאוב הגיעו לתפקידים בכירים בממשלה, למשל נגידת בנק ישראל הנוכחית, ד"ר קרנית פלוג.


קרא עוד

חינוך

חינוך

חינוך הוא גורם בסיסי בהון האנושי של ישראל ומשפיע במידה רבה על צמיחתה הכלכלית של המדינה בטווח הרחוק. מכיוון שהחינוך הוא מרכיב קריטי במתן הזדמנות למימוש מלוא הפוטנציאל הגלום בכל אדם חשוב ביותר להבין כיצד לקדם את איכות ההישגים החינוכיים בישראל. תכנית המדיניות בנושא חינוך בוחנת את ההישגים והתקציבים במערכת החינוך, את איכות החינוך בחלוקה לפי מאפיינים אזוריים ועדתיים וקשת רחבה של נושאים רלוונטיים אחרים. דוגמאות לתחומים ספציפיים שעבודת המרכז התמקדה בהם: מימוש חוק חינוך חובה מגיל 3 בגני הילדים, הכשרת מורים, השכלה גבוהה, בחינות הבגרות ופערים בהישגים בין קבוצות אוכלוסייה שונות.

 

עמיתי תכנית המדיניות בתחום החינוך כוללים חוקרים אקדמיים מובילים ממגוון תחומים (לרבות חתן פרס ישראל על תרומתו לחינוך), אנשי סגל בכירים לשעבר במשרד החינוך (לרבות מנכ"לים לשעבר של משרד החינוך ויוצאי תפקיד המדען הראשי), בעלי תפקידים בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מומחים לחינוך מהמגזר הערבי, חברים מצוותי חשיבה אחרים בנושאי מדיניות ואנשי חינוך מהשטח. בחלק מהמקרים התקדמו עמיתי מרכז טאוב לתפקידים בכירים בממשלה, למשל מנכ"ל משרד החינוך.


קרא עוד

בריאות

בריאות

חשוב לבחון את מערכת הבריאות בישראל לאורך השנים בהשוואה למערכות בריאות במדינות אחרות, כדי להבין טוב יותר את מצבה הנוכחי ואת האפשרויות העתידיות. תכנית המדיניות בנושא בריאות מתמקדת בכמה היבטים של המערכת, לרבות הבדלים בנגישות הטיפול הרפואי, גובה הכיסוי הרפואי, עלויות הטיפולים והיצע אנשי המקצוע בתחום הרפואי. התכנית מתמקדת בתחומים כמו בריאות הנפש, בריאות תעסוקתית, בריאות השן, רפואה מונעת, אי שוויון ופערים בנגישות לטיפולים רפואיים וכן מימון ציבורי והקצאת משאבים.

 

עמיתי תכנית מדיניות הבריאות כוללים חוקרים אקדמיים מובילים, מומחים לבריאות הציבור, מנהלי בתי חולים בכירים, אנשי סגל בכירים לשעבר במשרד הבריאות (לרבות מנכ"לים של המשרד) ואנשי מקצוע מובילים מהמוסד לביטוח לאומי. בחלק מהמקרים התקדמו עמיתי מרכז טאוב לתפקידים בכירים בממשלה, לרבות מנכ"ל משרד הבריאות.


קרא עוד

שוק העבודה

שוק העבודה

גורם מפתח המקשר בין פריון, עוני ואי שוויון הוא שוק העבודה. סיכוייהן של אוכלוסיות שונות למצוא עבודה והשכר שהן מרוויחות הם גורם עיקרי באינטגרציה הכלכלית במדינה מסוימת וברמת החיים בה. תכנית המדיניות בתחום שוק העבודה בוחנת את תפקודו של שוק העבודה תוך התמקדות בתחומים כמו תעסוקה, שכר ופערי הכנסה. נושאים ספציפיים כוללים השתתפות נשים בכוח העבודה, חרדים בשוק העבודה, קשישים וקבוצות אחרות על בסיס גיל או דת ומאפיינים אחרים, בחירת מקצוע, פנסיה, אי שוויון בהשתכרות וניידות בין משרות, אפליה תעסוקתית והקשר בין השכלה להישגים בשוק העבודה.   עמיתי תכנית המדיניות בתחום שוק העבודה כוללים חוקרים אקדמיים מובילים במגוון תחומים כגון כלכלה, סוציולוגיה ולימודי עבודה, אנשי מקצוע בכירים מבנק ישראל, ומומחים מארגונים ללא מטרות רווח ומהמגזר הפרטי.


קרא עוד

רווחה

רווחה

מערכת הרווחה בישראל מספקת לאוכלוסיות החלשות ביותר בישראל מגוון שירותים חברתיים והטבות רווחה. תכנית מדיניות הרווחה מנתחת תכניות חברתיות שונות מבחינת המבנה, הזמינות, הנגישות והכיסוי שהן מעניקות, וכן בוחנת באיזו מידה אוכלוסיות היעד מודעות לתכניות הללו ומנצלות אותן. דוגמאות לנושאים בתחום זה הן סקירת שירותים חברתיים והטבות למשפחות, מצבם של אזרחים בגיל הפרישה וקשישים בשוק העבודה, ותכניותיו של המוסד לביטוח לאומי לצמצום העוני.

 

עמיתי תכנית מדיניות הרווחה מביאים עמם גישה רב תחומית לנושאים שהם בוחנים. בתכנית זו מצטרפים חוקרים אקדמיים בכירים מתחומי הסוציולוגיה, העבודה הסוציאלית, הכלכלה והגרונטולוגיה לבעלי מקצוע בכירים לשעבר מהמוסד לביטוח לאומי וממחלקת המחקר של הכנסת, ולמומחים בולטים אחרים מהשטח.


קרא עוד

תחומים נוספים

תחומים נוספים

הבעיות החברתיות והכלכליות החשובות בישראל מגוונות ורב תחומיות, ולא תמיד תואמות את חמשת תחומי תכניות המדיניות של מרכז טאוב. המרכז מקדיש את עצמו לחקר בעיות חשובות הנוגעות למדיניות הכלכלית והחברתית המקומית היכולות להביא לשיפור בכלכלה ובחברה בישראל, בין שהן משתייכות לחמשת התחומים הברורים שהוא עוסק בהם ובין שלאו. דוגמאות לסוגיות כאלו הן שוק הדיור, מבנה הרשויות המקומיות והאפשרות לאיחודן, משק המים ומדיניות אספקת המים, תחבורה ציבורית ועוד.


קרא עוד

סדרות נתונים

סדרות נתונים

מרכז טאוב תומך בשקיפות של מידע, כדי לעודד ניתוחים ומחקרים מבוססי ראיות בנושאים חברתיים וכלכליים חשובים המשפיעים על ישראל כיום. חלק זה באתר כולל טבלאות מידע מלאות ורציפות שריכז מרכז טאוב ומראות את הוצאות ביצוע התקציב של משרדי ממשלה, גופים ממשלתיים אחרים והמוסד לביטוח לאומי. הטבלאות כוללות את כל ההוצאות על חינוך, בריאות, השלמת הכנסה, רווחה (שירותים חברתיים אישיים), דיור, תעסוקה ושילוב עולים.


קרא עוד